July 8th, 2003

Sinai

Тγштγк Осетиянын Россиянын курамына кирγγ аракетин Грузия чын ыкластан кабыл алган жок

Бишкек. 7-июль (КАБАР-Лента ру). Грузиянын тышкы иштер министринин орун басары Каха Сихарулидзе Тγштγк Осетиянын жетекчисинин РФнын курамына кирγγгθ ниеттенгендиги жθнγндθгγ билдирγγсγн ишенбθθчγлγк менен кабыл алган. Грузиянын жогорку кызматтагы дипломаты «Интерфакска» интерьвюсунда бул пландарды олутсуз деп атаган. Жума кγнγ Кабардино- Балкариянын борбору Нальчиктеги басма сθз конференциясында таанылбаган Тγштγк Осетия республикасынын президенти Эдуард Кокойты Тγштγк Осетия РФнын курамына кирγγгθ ниеттенет деп билдирген. «Мен мамлекет башчысы катары РФнын президентине Тγштγк Осетиянын Россиянын курамына киришине θтγнγч менен кайрылдым»,- деп айткан Э.Кокойты. Ал 1992- жылдагы референдумдун жыйынтыктарына негизденгендигин белгилеген, ошондо региондун тургундары Россияга кошулууну жактап чыгышкан.

©1998-2003 Кыргыз Улуттук Маалымат Агентствосу "КАБАР"


Остальное здесь, много и хорошо. Ссылкой снабдил apazhe.